Asociaţia Producătorilor şi Distribuitorilor de Chimicale din România

Document de pozitie CEFIC privind revizuirea Directivei 2008/98/CE privind deșeurile- Martie 2016

http://www.cefic.org/Documents/PolicyCentre/PositionPapers/Cefic_Position-paper-on-the-revision-of-the-Waste-Framework-Directive_March%202016.pdf

COP 21

COP 21: A 21-a Întâlnire a Părților Convenției Cadru ONU pe Schimbări Climatice (UNFCCC), Paris, Franța, 30 noiembrie - 11 decembrie 2015, Ce spun liderii din industria chimică europeană?

http://www.cefic.org/COP21


Conferinta Internationala de Chimie si Inginerie Chimica RICCCE 19

site-ul evenimentului: http://riccce19.chimie.upb.ro
Participarea APDCR la RICCCE


CEFIC si TfS

Consiliul European al Industriei Chimice (CEFIC) şi Together-for-Sustainability AISBL ( TfS) au semnat un acord de parteneriat prin care vor dezvolta programe de sprijin în scopul imbunătăţirii întregului lanţ de aprovizionare.

http://www.cefic.org/PressReleases/Cefic-and-Together-for-Sustainability-partner-to-improve-sustainability-practices-within-the-supply-chains.pdf


Din Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 139

Începând cu data de 25 iunie 2015 se aplică noi valori ale redevenţelor şi drepturilor plătite, potrivit Regulamentului (CE) nr. 1907/2006, privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea şi restricţionarea substanţelor chimice (REACH), valori stabilite prin Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 2015/864 al Comisiei.

Noile valori ale redevenţelor şi drepturilor menţionate mai sus nu se aplică în cazul cererilor valabileaflate în curs de examinare la data intrării în vigoare a Regulamentului de punere in aplicare (UE) nr. 2015/864 (25 iunie 2015).

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/HTML/?uri=OJ:L:2015:139:FULL&from=RO


1 iunie 2015 -Regulamentul CLP

Vă reamintim că de la 1 iunie 2015 prevederile Regulamentului (CE) nr. 1272/2008 referitoare la clasificarea, etichetarea şi ambalarea amestecurilor devin obligatorii.

Derogările sunt listate la art. 61 – Dispoziţii tranzitorii.

Regulamentul referit se găseşte la

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:353:0001:1355:ro:PDF