Asociaţia Producătorilor şi Distribuitorilor de Chimicale din România


Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor

Consiliul European al Industriei Chimice

Managementul Eficient al Deşeurilor şi Promovarea Economiei Circulare

Sponsor: Consiliul European al Industriei Chimice - CEFIC

Data: 24 noiembrie 2016

09:30-10:00 Înregistrarea participanților
10:00-10:30 Cuvânt de deschidere Dl. Claudiu Tuncu, Preşedinte Asociaţia Producătorilor şi Distribuitorilor de Chimicale din România
Dl Raul Pop, Secretar de Stat, Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor
Dl Steven Van De Broeck, HSSE Manager, Consiliul European al Industriei Chimice - CEFIC
10:30-10:55 Revizuirea Directivei Europene privind Managementul Deşeurilor ca parte a Economiei Circulare Dl Steven Van De Broeck, HSSE Manager, Consiliul European al Industriei Chimice - CEFIC
10:55-11.20 Economia Circulară privită prin prisma relaţiei dintre deşeuri şi substanţe chimice Dna Mihaela Frăsineanu Director General Directia Deşeuri, Situri Contaminate şi Substante Periculoase, Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor şi
Dna Luminita Tirchilă, Senior Consultant RO-SAICM NFP, Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor
11:20-11:35 Pauză de cafea
11:35-12:00 Perspectivele Romaniei pentru un management eficient al deşeurilor în contextul Economiei Circulare Dna Cecilia Martin, Director Direcţia Gestionarea Deşeurilor, Ministerul Mediului , Apelor şi Pădurilor
12:00-12:25 Exemplu de buna practică: Industria Cimentului şi Betonului parte integrantă a Economiei Circulare Dl Mihai Rohan, Preşedinte Patronatul din Industria Cimentului şi altor Produse Minerale pentru Construcţii din România - CIROM
12:25-13:50 Pauză de prânz
13:50-14:20 Riscuri şi oportunităţi în Economia Circulară, Dl Ninel Lazăr, Consultant Green Revolution
14:20-14:45 Întrebări şi răspunsuri. Încheiere seminar

Asociaţia Producătorilor şi Distribuitorilor de Chimicale din România
str. Mihai Eminescu, nr. 105-107, etaj 1, apt. 06, sector 2, Bucuresti
Tel/Fax: +40371428080
www.apdcr.ro