Asociaţia Producătorilor şi Distribuitorilor de Chimicale din România

Publicaţii

CEFIC a lansat în data de 28 martie 2017, cu ocazia "Zilei Industriei Europene", mini website-ul "Industria Chimică Europeană 2017". www.chemlandscape.cefic.org

Cefic competitiveness summary

CEFIC - Facts and Figures

CEFIC si Asociația Industriei Chimice din Germania (VCI) au lansat un ghid practic privind utilizarea în siguranță a amestecurilor chimice conform REACH, reglementarea europeană privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea și restricționarea substanțelor chimice în vederea protejării sănătății umane și a mediului înconjurător. REACH-Practical-Guide-on-Safe-Use-Information-for-Mixtures-under-REACH-The-LCID-Methodology.pdf

Studiul de Monitorizare a Impactului REACH privind Inovarea, Competitivitatea si IMM-urile-Raport Interimar

Industria chimică şi REACH în România, articol din “Chemical Watch”, Mai 2015

Industria Chimică - Raportul CEFIC de Sustenabilitate 2013-2014 (engleză)

Landscape of the European Chemical Industry-March 2014

CCIR şi CSOP au lansat studiul privind percepţia mediului de afaceri asupra economiei

Nou: Regulament CE 1272/2008: Clasificarea, etichetarea si ambalarea substanțelor și a amestecurilor (CLP)