Asociaţia Producătorilor şi Distribuitorilor de Chimicale din România

Profilul organizaţiei

Asociaţia Producătorilor şi Distribuitorilor de Chimicale din România - APDCR este o organizaţie non-profit, non-guvernamentală, înfiinţată în luna august 2013. Acest demers a fost iniţiat în urma lipsei unei reprezentări efective a industriei chimice în raport cu partenerii de dialog interni şi externi, fapt care genera, cel puţin, disfuncţii în comunicarea funcţională la nivel de ramură industrială.

APDCR s-a înfiinţat cu sprijnul CEFIC (Consiliul European al Industriei Chimice ), ca răspuns la necesitatea stringentă a industriei chimice româneşti de a avea o voce care să o reprezinte, atât la nivel national cât şi internaţional.

Misiunea APDCR

Prin misiunea sa APDCR promovează interesele ştiinţifice, tehnice, de mediu, economice şi juridice ale societăţilor înfiinţate în România din sectoarele chimic, petrochimic, plastic şi farmaceutic contribuind la dezvoltarea durabilă a acestora.

APDCR, ca partener al factorilor decizionali din Romania, îşi propune să faciliteze atât dialogul cu industria dar şi schimbul amplu de expertiză, plasând în acest fel industria chimică din România la rangul de contributor activ, de încredere şi apreciat de societate.

Obiectivele APDCR

Activitatea şi priorităţile APDCR

Activitatea în cadrul asociaţiei noastre are ca priorităţi:

Priorităţile activităţilor sunt actualizate în funcţie de importanţa şi situaţia la nivel naţional, printr-un permanent dialog cu membrii şi partenerii de lucru.

Întreaga activitate a asociaţiei se desfășoară cu respectarea strictă a legislaţiei comunitare şi naţionale privind concurenţa.